1608211761 We test run our codes and during this period there may be errors and omissions on the website. But feel free to post a small job anyway! The job will not be published until March 1, 2021.

Questions and Answers on OneChoice.no

Everything you need to know

JOBBHARE.NO FORSIKRING/ERSTATNINGSANSVAR


Jobbhare.no tilbyr ikke forsikring på oppdrag eller involverte personer. Dersom småjobben er av en slik art at forsikring er nødvendig er partene forpliktet til å selv tegne egnet forsikring.

Utstyr eller materiell som oppdragsgiver har satt til disposisjon til utføring av oppdraget er på eget ansvar. JobbHare er ikke økonomisk ansvarlig for skader på lånt utstyr. Oppdragsgiver er ansvarlig for at utlånt utstyr er i forskriftsmessig stand og trygt kan betjenes av JobbHaren. Utstyr som JobbHare bringer til oppdraget er hjelpers eget ansvar og oppdragsgiver er ikke økonomisk ansvarlig for skader på medbrakt utstyr.

Partene er ansvarlig for egen helse og sikkerhet og plikter å sette seg inn i regelverk for oppdraget som skal utføres. Oppdragsgiver plikter at jobbsted er trygt og at nødvendig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig. JobbHaren plikter å utføre småjobben på en forskriftsmessig og trygg måte og ha egen forsikring i tilfelle skade.

jobbhare.no`s rolle er kun som kontaktformidler og frasier seg alt ansvar for arbeid og avtaler mellom partene.Do you still have questions ?

Our support agents are ready with the answers.
Contact Us
© 2021 onechoice.no - All rights reserved. Content is protected under copyright laws.