1608211761 We test run our codes and during this period there may be errors and omissions on the website. But feel free to post a small job anyway! The job will not be published until March 1, 2021.

Questions and Answers on OneChoice.no

Everything you need to know

KJØPERS FORPLIKTELSER


Kjøper (Oppdragsgiver) er innforstått med at JOBBHARE.no´s rolle kun er som kontaktformidler og ikke kan ansvarliggjøres for avtaler som inngås eller tvister som oppstår mellom partene.

Oppdragsgiver forplikter seg til å legge ut jobber som følger Norsk lovgiving. Videre skal oppdragsgiver være klar over risikoen ved å velge ufaglært hjelp og alltid velge bedrifter eller fagfolk til oppdrag der dette er påkrevd etter Norsk lov eller der oppdragsgivers forventninger til kvalitet og utførelse er høy. Ved valg av privatperson plikter oppdragsgiver å gi nødvendig opplæring og følge jobben tett for å påse at oppdraget utføres som avtalt og med forventet resultat. Når småjobber legges ut skal oppdragsgiver følge opp og besvare alle henvendelser som mottas. Oppdrag som ikke lenger er aktuelle skal raskt kanselleres og valg av hjelper skal gjøres med en gang en avtale er inngått. Oppdragsgivere som ikke besvarer henvendelser, opptrer krenkende eller på andre måter er til belastning for våre hjelpere eller jobbhare.no  risikerer deaktivering eller nedstenging av konto.Do you still have questions ?

Our support agents are ready with the answers.
Contact Us
© 2021 onechoice.no - All rights reserved. Content is protected under copyright laws.